آموزش برنز : 

 دوره های تخصصی ساخت مجسمه و قطعات تزئینی و زینتی برنزی و سایر فلزات رنگین به روش ریخته گری دقیق .
مباحث کل دوره  آموزش برنز به  بخش های زیر تقسیم بندی می شود:
1. قالبگیری سیلیکونی برای مدل مومی و موم ریزی و پایه گذاری برای آن
2. ساخت قالب سرامیکی برای مدل مومی
3. ریخته گری           4. پرداخت کاری
5. جوشکاری           6. پتینه کاری
 در این دوره ساخت نمونه های از نقوش برجسته ، اجسام متقارن ، پرتره ، فیگور و کارهای پیچیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و تمامی مراحل عملی به همراه مباحث تئوریک مطرح خواهد شد.
 وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای تمامی مراحل ، بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نحوه ساخت آنها بررسی می شود. همچنین رعایت نکات ایمنی لازم در تمامی مراحل و ذکر خطرات احتمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جهت آشنایی با دوره های برنز می توانید از مجموعه کارهای برنز ما از نزدیک دیدن فرمایید . 
22587587   –   22580505